Unga mår dåligt av sociala medier.

Det framgår av en enkät som vi genomfört på ungdomar.se, där närmare 4000 killar och tjejer har svarat på frågor om sociala medier. Här är en sammanfattning av resultaten på riksnivå, baserat på svar från ungdomar i åldrarna 12–16 år. Resultaten talar sitt tydliga språk: tjejerna känner sig mer misslyckade än killarna. Många unga vill också ha sociala medier på lektionstid.

“När andra ´populära´ personer lägger ut bilder och får många likes, känns det som att jag inte är tillräckligt vacker för samhället.”

15-årig tjej, Västra Götalands län

Nationell statistik, tjejer & killar

Upplever du att ”alla andra” tar snyggare selfies?

Enkäten visar med all tydlighet att sociala medier är en viktig del i ungdomars liv. Inte mindre än 87 procent säger att sociala medier är viktiga eller ganska viktiga inslag i deras vardag. Att ha många följare eller få många likes är inte något som majoriteten av killarna och tjejerna värdesätter mest. Däremot bra profilbilder och selfies. Ungefär hälften tycker att detta är viktigt. Lika många upplever dessvärre att ”alla andra” tar bättre selfies än dem själva.

”Instagram och Snapchat gör mig ledsen och deprimerad. Det sänker mitt självförtroende.”

14-årig tjej, Stockholms län

Nationell statistik, tjejer & killar

Tycker du att andra verkar ha mer spännande och roligare liv?

Mycket av det som visas upp i sociala medier är långt ifrån bilder från en vanlig, grå vardag. Många tycker detta är stressande. Hälften av killarna och tjejerna säger att de får intrycket av att andra lever mer spännande och roliga liv. En fjärdedel säger också att de upplever en press att själva posta sådana inlägg. En lika stor andel känner sig misslyckade när de jämför sina flöden med andras. Bland tjejer är denna siffra ännu högre; hela 30 procent av dem upplever att de är misslyckade på grund av allt de matas med i olika sociala kanaler.

      

Nationell statistik, tjejer

Känner du dig nöjd med din kropp när du jämför dig med andra?

Känslan av att vara misslyckad påverkar dessvärre i sin tur ungdomarnas tro på sitt eget värde. En av fem killar och tjejer svarar i enkäten att de får sämre självkänsla ju mer de kollar i sociala medier. En bidragande orsak till att ungas självbild får sig en rejäl törn är förmodligen alla ”perfekta kroppar” som ständigt exponeras i alla flöden. Närmare hälften – 49,5 procent – av tjejerna säger att sociala medier gör att de inte känner sig nöjda med sina kroppar. Detta trots att de vet att många bilder ofta är retuscherade.

Sociala medier på skolschemat?

Vilka lärdomar kan vi då dra av allt detta? Jo, att vi i större utsträckning borde diskutera hur sociala medier påverkar vår hälsa. 50 procent av de som svarat på enkäten uttrycker också önskemål om att på skoltid prata mer om våra sociala liv online. Kanske är det så att sociala medier framöver borde ingå i skolundervisningen, som ett eget ämne på schemat?